“APF  Beton Məmulatları Kompleksi” MMC- də istehsal olunan məhsulların adları 

           Beton

           Qum- çınqıl  sahəsi 

           İnert materialları 

           Kilid daş sahəsi

                               Beton zavodlarda qurulan avadanlıqlar aşağıdakılardan ibarətdir 

1.  Babək beton zavodu- Beton qarışdırıcı qovşağı- Meka markalı  saatda 100m3  beton istehsal gücünə malikdir.

2.  Aza beton zavodu- Beton qarışdırıcı qovşağı- Meka markalı saatda 100m3  beton istehsal gücünə malikdir.

3.  Arpaçay beton zavodu- Beton qarışdırıcı qovşağı- Meka markalı saatda 100m3  beton istehsal gücünə malikdir.

                                            Babək qum ələmə sahəsi 

Avadanlıq- çelik makina, marka CMTK- 130, saatda 100 ton, qum və 7,11,15 mm

olan qırma daş istehsal etmək gücünə malikdir.

                                     Aza beton zavodu qum ələmə sahəsi

Avadanlıq- çelik makina marka CMTK- 130- 2021- ci il, saatda 160 ton, qum və 

7,11,15 mm olan qırma daş istehsal etmək gücünə malikdir.

                                  Arpaçay beton zavodu qum ələmə sahəsi

Avadanlıq- Nage ACT-10-  2018- ci il, saatda 160 ton, qum və 7,11,15 mm olan

qırma daş istehsal etmək gücünə malikdir.